طراحی سوالات چهارگزینه ای با مثال های بالینی

مشخصات يك سؤال چند گزينه اي مطلوب

يك تست چند جوابي مطلوب شامل يك پايه(stem) ، يك سؤال هدايت كننده (lead-in)، و تعدادي گزينه جواب

مي باشد. به عنوان مثال به سؤال زير توجه كنيد:

 مثال:يك مرد 60 ساله با شكايت ضعف پيش­رونده دست ها و پاها مراجعه مي كند. او ذكر مي كند كه در شانه زدن موي سر و بالا رفتن از پله ها دچار مشكل شده است. او همچنين دچار اشكال در بلع نيز شده است اما اختلال بينايي ندارد. در معاينه شما متوجه ضايعات پوستي ماكولوپاپولر بر روي پلك ها، بيني، گونه ها و knuckle هاي بيمار
مي شويد. معاينه مفاصل طبيعي است. محتمل ترين تشخيص كدام است؟

الف- درماتوميوزيت

ب- مياستني گراو

ج- پلي ميالژي روماتيكا

د- آرتريت روماتوئيد

 

اولين جزء سؤال "پايه سؤال" خوانده مي شود. پايه سؤال در واقع معرفي يك بيمار است و معمولا شامل شكايت اصلي به همراه علايم و نشانه هاي مرتبط، اطلاعات آزمايشگاهي و نظير آن مي­باشد. جزء دوم سؤال، سؤال هدايت­كننده خوانده مي شود. اين بخش در واقع سؤالي است كه از داوطلب خواسته مي شود به ان جواب دهد. جزء آخر شامل گزينه هاي پاسخ است. يكي از گزينه ها به عنوان گزينه صحيح انتخاب و بقيه گزينه ها گزينه هاي انحرافي خوانده مي شوند.

 اين مثال از يك سؤال چند جوابي مطلوب داراي سه خصوصيت است كه لازم است به آنها اشاره شود:

نخست آن كه سؤال داراي چهار گزينه پاسخ است كه يكي از آنها صحيح مي باشد. اگر چه انواع مختلفي از سؤالات چند جوابي وجود دارند ولي دفتر توسعه استفاده از نوع تست چهارجوابي "يك گزينه صحيح" را توصيه مي كند كه داراي يك گزينه صحيح و سه گزينه انحرافي است.

نكته دوم آن كه سؤال مذكور يك موقعيت باليني را تشريح مي كند و از داوطلب مي خواهد تا با استفاده از اطلاعات آن به سؤال پاسخ دهد. اين رويكرد موجب تقويت توانايي داوطلب در به كار بستن دانش پزشكي مي شود، ضمن آن كه باعث مي شود سؤال براي داوطلب از نظر باليني مرتبط تر با محيط كار واقعي و داراي پايايي بيشتر به نظر برسد.

سومين خصوصيت يك سؤال به شكل آن برمي گردد. در يك سؤال صحيح، پايه سؤال معرفي كننده يك مورد باليني بوده و بايد حاوي تمامي اطلاعاتي باشد كه براي پاسخ گويي به سؤال لازم است. به اين دلايل، پايه سوال معمولا طولاني است ولي گزينه ها بايد نسبتا كوتاه باشند.

 

v   مراحل طراحي يك سؤال چند جوابي مطلوب

 

a)    يك موضوع مناسب براي طرح سؤال انتخاب كنيد.

موضوعي كه انتخاب مي كنيد محوري است كه سؤال مورد نظر در مورد آن طراحي مي شود. يعني بخش خاصي از دانش پزشكي كه يك سؤال براي سنجيدن آن طراحي مي شود. وقتي موضوعي را براي طراحي سؤال انتخاب مي كنيد سعي كنيد روي يك موضوع مهم، كه به طور معمول يك سناريوي باليني از رشته شما است، تمركز كنيد. در اكثر موارد موضوعات توسط مسؤول كميته امتحانات و از ميان بلوپرينت آزمون انتخاب و به شما داده مي شود. بلوپرينت آزمون راهنمايي است كه براي ساختن سؤالات يك آزمون مورد استفاده قرار مي گيرد و شامل فهرستي از توان مندي ها و موضوعاتي است كه بايد در آزمون مورد سنجش قرار گيرند.

b)   محور مناسب براي سؤال انتخاب كنيد

محور بيان كننده موقعيت باليني است كه موضوع را مورد ارزيابي قرار خواهد داد. محور در يك سؤال بسيار مهم است زيرا كه تعيين مي كند چه اطلاعاتي بايد در پايه سؤال گنجانده شود و اين كه گزينه ها چه بايد باشند.

به دو مثال زير توجه كنيد:

مثال اول:

موضوع: سندرم ترنر

محور: معاينه باليني

يك دختر 18 ساله با آمنوره اوليه مراجعه كرده است. كدام يك از نشانه هاي زير بيشتر به نفع تشخيص سندرم ترنر مي­باشد؟

الف- پرفشاري خون

ب- هيرسوتيسم

ج- كوتاهي قد

د- چين هاي اپي كانتال

مثال دوم:

موضوع: سندرم ترنر

محور: تشخيص

خانمي 18 ساله به علت آمنوره اوليه مراجعه كرده است. در معاينه متوجه مي شويد كه قد بيمار 148 سانتي متر است. علاوه براين متوجه مي شويد كه اندام تناسلي خارجي بيمار نابالغ بوده و تكامل پستان ايجاد نشده است. محتمل ترين تشخيص كدام است؟

الف- سندرم ترنر

ب- ديس ژنزي گنادي مركب

ج- ديس ژنزي گنادي خالص

د- سندرم نونان

همانگونه كه مشاهده مي كنيد هر دو تست يك موضوع يعني سندرم ترنر را مي سنجند. ولي محور دو تست تفاوت مي كند. همين تغيير باعث شده است كه اطلاعاتي كه در دو سؤال ارايه شده است كاملا تفاوت داشته باشد. در سؤال اول محور معاينه باليني است. به همين دليل پايه و گزينه ها نيز حاوي اطلاعاتي است انتظار مي رود در جريان يك معاينه به دست آيد. در حالي كه در تست دوم، محور سؤال تسخيص مي باشد. بنابر­اين پايه سؤال نيز حاوي علايم و نشانه ­­ها و گزينه ­ها حاوي تشخيص ­هاي احتمالي است. محورهايي كه معمولا براي طراحي سؤالات چند جوابي مورد استفاده قرار مي گيرد شامل موارد زير مي باشد:

تفسير اطلاعات، به دست آوردت اطلاعات (گرفتن شرح حال و معاينه)، بررسي­هاي بيشتر، تشخيص، مراقبت­هاي اوليه، مراقبت­هاي مزمن، عوامل خطر (ريسك فاكتورها)، عوارض جانبي و موارد منع مصرف، مشاوره و ملاحظات اخلاقي

c)    پايه سؤال را طراحي كنيد

از يك مورد(Case)  باليني استفاده كنيد.

موردهاي باليني مبناي خوبي براي طراحي پايه سؤال محسوب مي شوند. موردهاي باليني بايد با مطرح كردن يك مشكل شروع شوند و در ادامه علايم و نشانه­هاي مرتبط، نتايج آزمايشات، اقدامات درماني اوليه و يافته هاي متعاقب اين اقدامات ذكر شود. در واقع تمامي اطلاعاتي كه يك آزمون­دهنده توان­مند براي پاسخ­گويي به سؤال لازم دارد بايد در پايه سؤال آورده شود.

1.  يك سؤال هدايت كننده دقيق طراحي كنيد.

به خاطر داشته باشيد بدنه سؤال بايد واضح، بدون ابهام و روان بوده و از نظر لغوي و دستوري پيچيده نباشد. به مثال هاي زير توجه كنيد:

سؤال مخدوش

اگر مغز كودك مبتلا به بيماري شربت افرا (MSUD) را در آورده و آن را ببينيم مانند كدام بيماري زير است؟

الف- (PKU) Phenylketonuria

ب- Glycogen Storage Disease type I (GSD type I)

ج- GSD type II

د- Thyrosinemia

سؤال صحيح

- تغييرات پاتوبيولوژيك مغزي در بيماران Maple Syrup Urine Disease (MSUD) به كدام­يك از بيماري­هاي زير شبيه­تر است؟

الف- (PKU) Phenylketonuia

ب- Glycogen storage disease type I (GSD type I)

ج- GSD type II

د- Thyrosinemia

سؤال هدايت كننده بايد به روشني براي شركت كننده در آزمون مشخص كند كه براي پاسخ دادن به سؤال چه كاري را بايد انجام دهد. به عنوان مثال، به نمونه اي از سؤالات هدايت كننده توجه كنيد.

مثال اول: در باره انفاركت ميوكارد

مثال دوم: محتمل­ ترين تشخيص چيست؟

همانگونه كه مشاهده مي كنيد در مثال اول مشخص نيست كه پاسخ دهنده چه كاري را بايد انجام دهد. اين نوع از سؤالات هدايت كننده معمولا منجر به ساختن تست هايي مبهم يا فاقد جهت گيري مشخص مي شود. در مثال دوم انتظار از شركت كننده مشخص است و در نتيجه سؤال جهت داري نيز طراحي شده است. براي آن كه مطمئن شويد سؤال هدايت كننده به خوبي طراحي شده است در نظر بگيريد كه شركت كننده در آزمون بايد بتواند بدون مطالعه گزينه ها به سؤال پاسخ دهد. به منظور كنترل سؤال، گزينه ها را بپوشانيد و سپس سعي كنيد به سؤال پاسخ دهيد. براي درك بهتر اين موضوع به مثال هاي زير توجه كنيد:

سؤال ضعيف:

-    دور سر نوزاد:

الف- با قد وي ارتباط بيشتري دارد.

ب- بايد با وزن او مقايسه شود.

ج- و دور سينه او رشد مشابهي دارند.

د- و دور بازوي وي به صورت همراه بررسي مي­شوند.

سؤال بهتر:

- دور سر نوزاد با كدام­يك از شاخص­هاي رشدي زير بيشتر مرتبط است؟

الف- قد

ب- وزن

ج- دور سينه

د- دور بازو

2.     سطح دشواري محتواي سؤال بايد مناسب سطح شركت كنندگان در آزمون باشد.

 

براي بررسي سطح علمي شركت كنندگان، سؤالات چند گزينه اي خوب بايد در سطح مناسبي از دشواري طراحي شوند. در مورد آزمون ارتقاي دستياران، سؤالات بايد براي ارزيابي سطح علمي دستياران در سال­هاي مختلف تحصيلي طراحي شود. به خاطر داشته باشيد سنجيدن سطح علمي دستياران الزاما به معناي طرح سؤالات بسيار دشوار نيست. اگر سؤال براي سنجيدن اطلاعات علمي داوطلب در مورد مسايلي است كه براي كار حرفه­اي او به عنوان يك متخصص الزامي است ممكن است بسيار ساده باشد.

3. سؤالاتي طراحي كنيد كه از لحاظ باليني مهم و مرتبط با آينده حرفه اي فرد باشند. 

تلاش كنيد تا مشكلاتي را به عنوان موضوع سؤال انتخاب كنيد كه در كار حرفه اي داوطلبان مهم هستند و از سنجش اطلاعات تئوري افراد در مورد موضوعات كم اهميت يا مشكلات ناشايع پرهيز كنيد. براي اين كار مي توانيد فهرستي از مشكلاتي كه به طور معمول در فعاليت حرفه اي خود با آن مواجه مي شويد تهيه كنيد. اين فهرست راهنماي خوبي براي انتخاب موضوع سؤالات شما خواهد بود.

4.     به كارگيري دانش پزشكي در عرصه عمل را ارزيابي كنيد.

سؤالات تستي چهارجوابي كه خوب طراحي شده اند به جاي آن كه صرفا يادآوري اطلاعات را مورد ارزيابي قرار دهند به بررسي ميزان به كارگيري اين اطلاعات توسط داوطلب مي پردازند. فوايد اين كار عبارت اند از:

سؤالات روي اطلاعات باليني مهم تأكيد مي كنند تا موضوعات بي اهميت، مي توانند دواطلباني كه صرفا به حفظ كردن اطلاعات factual پرداخته اند ولي از به كار گيري آن ها عاجزند را مشخص كنند، از ديد داوطلبان روايي سؤالات افزايش مي يابد. استفاده از موردهاي باليني كمك مي كنند تا از طرح سؤالاتي كه به كارگيري دانش را مي سنجند اطمينان حاصل كنيم.

 d)   پاسخ صحيح را طراحي كنيد.

گزينه صحيح بايد به وضوح درست و بدون ابهام باشد. در صورتي كه بهترين گزينه از ميان گزينه ­اي مطرح مورد نظر باشد بايد در سؤال هدايت كننده به روشني به آن اشاره شود. وقتي پاسخ صحيح را طراحي مي كنيد سعي كنيد از قرار گرفتن سرنخ هايي در آن كه نشان مي دهد گزينه صحيح كدام است پرهيز كنيد. برخي از مشكلات شايع در اين زمينه كه بايد از آنها اجتناب شود، عبارت­اند از:

·        گزينه صحيح طولاني تر از ساير گزينه است.

·        عين عبارات كتب مرجع تنها در گزينه صحيح استفاده مي شود.

·        قيود خاص (نظير هميشه، هيچ گاه) تنها در گزينه صحيح به كار مي رود.

 1.      گزينه هاي انحرافي را طراحي كنيد.

يك گزينه انحرافي مطلوب بايد ضعيف تر از گزينه صحيح باشد اما در عين حال براي داوطلب ضعيف جذاب باشد. در هنگام طراحي گزينه هاي انحرافي مي توانيد به اين فكر كيند كه يك دستيار كم تجربه در صورت مواجهه با مورد باليني مطرح شده در سؤال چگونه فكر مي كند. در عين حال از به كاربردن سرنخ هايي كه نشان مي دهند يك گزينه انحرافي است اجتناب كنيد. برخي از مشكلات شايع در اين زمينه كه بايد از آنها پرهيز شود، عبارت اند از:

·   گزينه انحرافي و گزينه صحيح از نظر محتوايي همگون نيستند (گزينه صحيح در مورد درمان است ولي گزينه هاي انحرافي در مورد اقدامات تشخيصي)

·   جمله بندي گزينه هاي انحرافي مشابه جمله بندي گزينه صحيح نيست

·   گزينه هاي انحرافي از نظر طول جمله مشابه گزينه صحيح نيستند.

 ساير نكاتي كه بايد در هنگام طراحي سؤالات چندگزينه اي مورد توجه قرار گيرند

1.      از استفاده از گزينه "همه موارد فوق" پرهيز كنيد.

زيرا كافي است كه داوطلب بتواند تشخيص دهد كه دو گزينه از گزينه هاي ارايه شده صحيح هستند در آن صورت به راحتي خواهد فهميد كه پاسخ سؤال "همه موارد فوق" است. اين امر موجب كاهش ارزش سؤال مي شود. علاوه بر اين، وجود اين گزينه نشان مي­دهد كه بيش از يك گزينه صحيح وجود دارد. پيشنهاد دانشكده آن است كه سؤالاتي كه تنها يك گزينه صحيح دارند طراحي شوند.

2.      از طرح دو گزينه كه نافي يكديگر هستند پرهيز كنيد

در سؤالاتي كه تنها بايد يك گزينه صحيح داشته باشند گزينه هايي كه ماهيتا متضاد يكديگر هستند نمي توانند گزينه صحيح باشند و در نتيجه تعداد گزينه هاي مطرح براي انتخاب توسط داوطلب عملا كاهش مي يابد. براي درك بهتر موضوع به مثال هاي زير توجه كنيد:

سؤال ضعيف  

تغييرات pH مايع مغزي نخاعي نسبت به خون در كدام­يك از موارد زير مقاوم­تر است؟

الف- آلكالوز متابوليك

ب- هيپرناترمي

ج- اسيدوز متابوليك

د- هيپوكلسمي

سؤال بهتر

تغييرات pH مايع مغزي نخاعي نسبت به خون در كدام­يك از موارد زير مقاوم­تر است؟

الف- آلكالوز متابوليك

ب- آلكالوز تنفسي

ج- اسيدوز متابوليك

د- اسيدوز تنفسي

3.      محتواي پاسخ ها همپوشاني نداشته باشند

اطلاعاتي كه در گزينه هاي مختلف مطرح مي شوند بايد مستقل از يكديگر باشند. به عنوان مثال، فرض كنيد كه در سؤالي كه با هدف كنترل درد طراحي شده است گزينه صحيح "تجويز مسكن" باشد. در عين حال يكي از گزينه هاي انحرافي نيز "تجويز استامينوفن" است. همانگونه كه مشاهده مي كنيد بين محتواي اين دو گزينه هم پوشاني وجود دارد و در نيتجه مستقل از هم محسوب نمي شوند و در نتيجه از ارزش سؤال كم خواهد شد.

4.      از به كار بردن كلمات مبهم نظير معمولا، غالبا، عمدتا و نظير آن پرهيز كنيد.

تعريف اين كلمات مشخص نيست و در نتيجه باعث سردرگمي داوطلبان در هنگام پاسخ گويي به سؤال مي شود.

5.      از به كاربردن افعال منفي در سؤال هدايت كننده پرهيز كنيد.

افعال منفي باعث پيچيده شدن بيش از حد سؤال مي شوند. علاوه بر اين، شما در هنگام طراحي سؤال مي خواهيد ببينيد كه داوطلب جواب صحيح را مي داند يا خير، نه اين كه ضعيف ترين گزينه كدام است. به اين منظور توصيه مي شود تا از به كارگيري سؤالات منفي در صورت امكان پرهيز كرده و در صورت به كارگيري آن­ها، اين كلمات را به صورت برجسته نشان دهيم. اين برجسته كردن گاهي به صورت پر رنگ­تر كردن كلمه منفي يا خط كشيدن زير آن است. به مثاله اي زير توجه كنيد:

كدام­يك از موارد زير تشنج ناشي از تب پيچيده (Complex febrile seizure) نيست؟

الف- مورد طول كشيده (بيش از 15 دقيقه)

ب- مورد عود كننده (recurrent)

ج- مورد متعدد (بيش از يك­بار در 24 ساعت)

د- مورد موضعي (focal)

 

6.      از طراحي سؤالات منفي مضاعف پرهيز كنيم.

منظور از منفي مضاعف به كارگيري توأم جملات منفي در پايه سؤال و گزينه­ها، و يا به كار بردن دو علامت منفي ساز در پايه سؤال است، چرا كه آزمون شونده را دچار سردرگمي مي­كند.

سؤال ضعيف:

در مورد فلج مغزي (Cerebral palsy) نمي­توان گفت كه:

الف- شايعترين علت آن آسفيكسي زايماني (Encephalopathy Hypoxic Ischemic) نيست.

ب- در اغلب موارد همراه با عقب ماندگي ذهني نيست.

ج- اشكال حركتي مركزي و غير پيش­رونده بوده كه معمولاً تا قبل از يك سالگي پديد نمي­آيد.

د- تشنج در اين بيماران به صورت همراه ديده نمي­شود.

سؤال بهتر:

كدام­يك از عبارات زير در مورد فلج مغزي (‍Cerebral palsy) صدق نمي­كند؟

الف- شايعترين علت آن آسفيكسي زايماني (Hypoxic Ischemic Encephalopathy) است.

ب- در اغلب موارد همراه با عقب ماندگي ذهني است.

ج- اشكال حركتي مركزي و غير پيش­رونده معمولاً تا يك سالگي پديد مي­آيد.

د- تشنج در اين بيماران به صورت همراه ديده مي­شود.

7.      تا حد امكان استفاده از گزينه "هيچ كدام از موارد فوق" را محدود كنيد.

گاهي طراحي سه گزينه انحرافي جذاب دشوار است. در اين موارد مي توان از گزينه "هيچ كدام از موارد فوق" استفاده كرد. اما اگر از اين گزينه استفاده كرديد بايد در حداقل بيست درصد سؤالات، اين گزينه گزينه صحيح بوده و به وضوح صحيح يا غلط باشد.

8.      از تكرار مطالب در گزينه­ ها پرهيز كنيم.

تا حد امكان از طولاني نوشتن گزينه­ ها اجتناب نماييد و اگر مطلب يا موضوعي در پايه سؤال ذكر شده است از ذكر ان در گزينه­ ها خودداري كنيد. اين كار باعث صرفه ­جويي در وقت نويسنده و خواننده سؤال مي­شود.

سؤال ضعيف

-      در EEG دختر 5/2 ساله­اي كه به علت تشنج ناشي از تب مراجعه كرده است امواج اپي لپتي مشاهده مي­شود. كدام جمله زير صحيح نيست؟

الف- احتمالاً اين كودك در آينده دچار اپي لپسي خواهد شد.

ب- احتمال دارد كه اين پديده يك ويژگي موروثي باشد.

ج- احتمال دارد كه اين پديده اسپوراديك بوده و ارتباطي به بروز تشنج بعدي نداشته باشد.

د- احتمالاً اين الگو يك Maturational pattern است.

سوال بهتر

- با وجود امواج اپي لپتي در الكتروانسفالوگرافي دختر بچه 5/2 ساله مبتلا به Febrile seizure كدام احتمال كمتر مطرح است؟

الف- بروز بعدي اپي لپسي

ب- وجود يك خصوصيت توارثي

ج- يك پديده اسپوراديك

د- الگوي مربوط به سن

9.      همه گزينه­ هاي يك سؤال بايد همگن و به موضوع واحدي مربوط باشند.

 اگر هر يك از گزينه ­ها اشاره به مطلب جداگانه­ اي داشته باشد، در حقيقت هر گزينه خود به صورت يك سؤال صحيح- غلط در مي­آيد كه از گزينه­ هاي ديگر مستقل است. نمونه بارز اين نوع از سؤالات با اين بدنه يا شبيه به آن شروع مي­شوند: "كدام­يك از مطالب يا عبارات زير درست است؟" و البته گزينه ­هاي آن به مطالب جداگانه­اي اشاره مي­كند. اشاره به اين نكته بد نيست كه تجانس گزينه­ ها يكي از راه­هاي كنترل سطح دشواري سؤالات است. يعني هرچه گزينه­ ها متجانس­تر باشند سؤالات دشوارترند.

سؤال ضعيف

-     كدام­يك از جملات زير صحيح است؟

الف- سر گرد حجم كمتري از سر بيضي شكل دارد، حتي اگر دور سر يك اندازه باشد.

ب- افزايش قطر قدامي خلفي سر تأثير كمتري روي سر دارد تا افزايش قطر biparietal.

ج- دور سر نوزادان ارتباط بيشتري با Postnatal age دارد تا Conceptional age

د- دور سر نوزادان نارس در سن سه ماهگي به حد دور سر نوزادان ترم هم سن مي­رسد.

سؤال بهتر

-                   دور سر نوزادان نارس در حدود چند ماهگي به حد نوزادان ترم هم سن مي­رسد؟

الف- سه ماهگي

ب- شش ماهگي

ج- نه ماهگي

د- دوازده ماهگي

10. تا حد امكان از مثال­ها و موارد موجود در منابع امتحاني استفاده نكنيم.

اجتناب از اين كار باعث مي­شود تا سؤال از سطح شناختي بالاتري برخوردار شود. يكي از راه­هاي بالا بردن سطح شناختي و عدم استفاده از جمله متن كتاب، كاربردي كردن اين جملات است. به مثال هاي زير توجه كنيد:

سؤال ضعيف

-     كدام يك از موارد زير هنگام سوختن كالري بيشتري را توليد مي­كنند؟

الف- ليپيدها

ب- پروتئن­ها

ج كربوهيدرات­ها

د- رزين­ها

سؤال بهتر

-     حذف كدام يك از مواد غذايي زير از رژيم روزانه باعث كاهش بيشتري در كالري دريافتي بيمار خواهد شد؟

الف- يك قاشق كره

ب- يك قاشق سفيده تخم مرغ

ج- يك قاشق شكر

د- يك كاسه كاهو

11. پايه سؤال و گزينه صحيح نبايد از نظر كلمات، شكل و حتي دستور زبان يكسان باشند.

چرا كه در اين شرايط آزمون شونده به راحتي مي­تواند آن گزينه را از ميان ديگر گزينه­ها انتخاب كند.

سؤال ضعيف

-     بهترين درمان در مورد سندرم گيلن باره كدام است؟

الف- گاما گلوبولين داخل وريدي

ب- پلاسمافرز

ج- كورتيكوستروئيدها

د- درمان حمايتي

سؤال بهتر

-     درمان انتخابي براي سندرم گيلن باره كدام است؟

الف- گاما گلوبولين داخل وريدي

ب- پلاسمافرز

ج- كورتيكوستروئيها

د- اقدامات حمايتي

12. سؤالات را مستقل از يكديگر بنويسيم.

پاسخ دادن به يك سؤال نبايد پيش شرط پاسخ به سؤال ديگر بوده يا حتي در پاسخ دادن به سؤال بعد آزمون دهنده را كمك كند. چرا كه پاسخ غلط به سؤال اول الزاماً پاسخ ناصحيح به سؤال دوم را در پي دارد و اين از انصاف به دور است. به خصوص اگر آزمون شونده پاسخ صحيح سؤال دوم را بداند.


 مثال هايي از سؤالات چند گزينه اي

آن چه در ادامه مي آيد تمريني است تا شما بتوانيد با استفاده از آن تست هاي چند جوابي خوب و بد را از هم افتراق دهيد. بعضي از سؤالات داراي طراحي خوب هستند و برخي نيز طراحي خوبي ندارند. سؤالات را بخوانيد و اگر فكر كرديد كه سؤالي از نظر طراحي دچار مشكل است اشكال سؤال را بنويسيد. در انتهاي اين قسمت سؤالاتي كه نامطلوب طراحي شده اند و مشكلات آنها براي اطلاع شما آورده شده است.

مرد 32 سال بيكار الكلي كه در دوران جواني تحت عمل ماستوييدكتومي قرار گرفته است با شكايت سردرد، تهوع، استفراغ، خواب آلودگي و گيجي مراجه كرده است. تب ندارد اما پرده صماخ گوش راست قابل رؤيت نيست و به نظر مي­رسد مقدار ترشح دارد. مختصري سفتي گردن نيز وجود دارد. مناسب ترين اقدام تشخيصي در اين مرحله كدام است؟

الف- پونكسيون لومبر

ب- الكتروكارديوگرافي

ج- راديوگرافي جمجمه 

د- سي تي اسكن مغز

اشكال:

1.وقتي كه تاندون قطع شده ترميم مي شود، قدرت بافت ترميم شده پس از يك سال چقدر خواهد بود؟

الف- هميشه كمتر از طبيعي

ب- معمولا بيشتر از طبيعي

ج- تقريبا مشابه طبيعي

د- بيشتر يا كمتر از طبيعي بر حسب سن بيمار

اشكال:

2.بر اساس راهنماي انجمن قلب آمريكا، درمان پروفيلاكتيك آنتي بيوتيكي قبل از عمل جراحي در بيماري با دريچه مصنوعي قلب چگونه مي باشد؟

الف- به شكلي مشابه همه افراد

ب- بر حسب وسعت نوع عمل جراحي

ج- بر حسب نوع فلور ميكروبي كه شايع ترين علت اندوكارديت مي باشند

د- تنها براي پروسيجرهاي دستگاه گوارش

اشكال:

1.   خانمي 32 ساله با شكايت اسهال دو هفته اي به همراه عدم تحمل به گرما و بي قراري مراجعه كرده است. در معاينه فشارخون بيمار 60/150 ميلي متر جيوه و ضربان قلب 106 در دقيقه مي باشد. بيمار وقتي دست هاي خود را در حال اكستانسيون قرار مي دهد دچار ترمور خفيف مي شود. تيروئيد بيمار به طور منتشر بزرگ شده و سفت و دردناك است. كدام يك از آزمايشات زير به اثبات اتيولوژي تيروتوكسيكوز او كمك مي كند؟

الف- آنتي بادي ضد تيروئيدي

ب- آزمايش حساس هورمون تحريك كننده ترشح تيروئيد

ج- تري يدو تيرونين (T3)

د- جذب يد راديواكتيو

اشكال:

2.   در مورد مراقبت از پاي ديابتي، كدام يك از عبارات زير در مورد ارزيابي رواسكولاريزاسيون شرياني اندام تحتاني صحيح مي باشد؟

الف- مفيد نيست زيرا عوامل غيرعروقي نظير نوروپاتي و عفونت تأثير آن را به شدت كاهش مي دهند.

ب- مفيد نيست زيرا آترواسكلروز به حدي منتشر است كه اصلاح جراحي نمي تواند مفيد باشد.

ج- مفيد نيست زيرا رواسكولاريزاسيون شرياني خيلي محدودتر از آن است كه بتواند مفيد باشد.

د- توصيه مي شود زيرا آترواسكلروز گاهي سگماني بوده و به اقدامات جراحي جواب مي دهد.

اشكال:

3.   آمبولي پولمونر:

الف- هميشه همراه با تب است.

ب- هيچ گاه در غير سيگاري ها ديده نمي شود.

ج- هميشه با پنوموني اشتباه مي شود.

د- با تزريق هپارين درمان مي شود.

اشكال:

4.    مرد 55 ساله اي با شكايت تنگي نفس و خلط چركي مراجعه كرده است. شرح حالي از هموپتيزي يا درد قفسه سينه نمي دهد. چندين بار در روزهاي گذشته اپيزودهايي از احساس گرما و سرما داشته ولي لرز نداشته است. در معاينه قفسه سينه هايپراينفليشن و كاهش صداهاي تنفسي بدون ماتيته يا كراكل، به همراه ويز مختصر شنيده مي شود. عكس قفسه سينه طبيعي است. در اسپيرومتري نتايج زير به دست آمده است:

FEV1: 1.68 (58% predicted), FVC 2.12 (75% predicted).

در مراقبت از اين بيمار كدام يك از موارد زير را پيشنهاد مي كنيد:

الف- آنتي بيوتيك وريدي

ب- تئوفيلين خوراكي

ج- برونكوديلاتور استنشاقي

د- قطع سيگار

اشكال:

5.   مصرف كدام يك از داروهاي زير در شرايط انفاركت حاد ميوكارد باعث كاهش مورتاليتي نشده است؟  

الف- r-tissue plasminogen activator داخل وريدي

ب- استرپتوكيناز داخل وريدي

ج- استيل ساليسيليك اسيد

د- نيفديپين

اشكال:

 

اشكالات سؤالات:

سؤال 1: اين يك نمونه از سؤالات چند جوابي خوب طراحي شده است.

 

سؤال 2: از قيود گنگي نظير "كم و بيش" يا "معمولا" استفاده كرده است.

 

سؤال 3: گزينه صحيح طولاني تر از گزينه هاي انحرافي است. يكي از گزينه هاي انحرافي سرنخي براي شناسايي به عنوان گزينه انحرافي دارد. سؤال در مورد درمان مي پرسد اما گزينه 4 در مورد درمان نيست.

 

سؤال 4: اين يك نمونه از سؤالات چند جوابي خوب طراحي شده است.

 

سؤال 5: پايه سؤال مبهم است و نمي توان بدون مطالعه گزينه ها آن را تفسير كرد. گزينه صحيح داراي سرنخي براي شناسايي است زيرا تنها گزينه مثبت است. شكل سؤال غلط است زيرا گزينه ها تقريبا به اندازه پايه سؤال طولاني هستند. در يك سؤال چند گزينه اي خوب طراحي شده، پايه سؤال طولاني و گزينه ها كوتاه هستند.

 

سؤال 6: سؤال هدايت كننده مبهم است. از عبارات غيردقيق (مثل معمولا) استفاده كرده است. گزينه ها هموژن نيستند (نشانه ها، تشخيص، عوامل خطرساز، درمان). گزينه انحرافي اول از نظر دستوري در ادامه جمله پايه سؤال نيست. شكل سؤال غلط است زيرا گزينه ها طولاني تر از پايه سؤال طولاني هستند. در يك سؤال چند گزينه اي خوب طراحي شده، پايه سؤال طولاني و گزينه ها كوتاه هستند.

 

سؤال 7: سؤال هدايت كننده مبهم است. آيا سؤال در مورد اقدامات اوليه براي بيمار، درمان طولاني مدت بيمار است يا در مورد مؤثرترين درمان؟

 

سؤال 8: به خاطر منفي بودن جمله، دقيقا مشخص نيست چه چيزي درحال ارزيابي شدن است. آيا سؤال درصدد ارزيابي اين است كه داوطلب مي داند نيفديپين مورتاليتي را كاهش نمي دهد يا اين كه هدف اين است كه ببينيم داوطلب داروهاي ديگري كه مورتاليتي را كم مي كنند مي شناسد. 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/27
تعداد بازدید:
9997
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal