شرح وظايف مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات

بهمن 1395

بنام خدا

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

                                                                                                                        معاونت آموزشي                                                                                                               

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 

 

آئين نامه شرح وظايف مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

مقدمه

مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) به عنوان كانون هاي تفكر و نوآوري در راستاي ارتقاي كيفي آموزش در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور راه اندازي شده و فعاليت هاي متنوعي را در راستاي رسالت و اهداف خود انجام مي دهند. به موجب اين آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي(EDC) و دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها (EDO) با توجه به سياست ها و اولويت ها  بشرح زير تبيين مي گردد .

 ماده 1- تعاريف

منظور از مركز مطالعات در اين آئين نامه؛مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيEducation Development Center,EDC)) و دفتر توسعه؛ دفتر توسعه آموزش دانشكده ها (Office,EDO  Education Development)است .

ماده 2- وظايف و فعاليت هاي اصلي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

1-    مشاركت در تصميم سازي سياست هاي آموزشي نهادهاي سياست گذار دانشگاه اعم از شوراي آموزشي دانشگاه، شوراي دانشگاه ، هيات رئيسه ، هيات امناء و هيات مميزه دانشگاه .

2-    ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشگاه براي برنامه ريزي و عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي كلان آموزشي دانشگاه.

3-    عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

4-      ارائه گزارش فعاليت ها به تصميم گيرندگان آموزشي در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.

5-    همكاري با EDC دانشگاه هاي علوم پزشكي به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي موجود در هر مركز.

6-   طراحي و مديريت برنامه هاي نوآورانه آموزشي در زمينه روش تدريس ، ارزشيابي ، مشاوره و رهبري و مديريت در محدوده اختيارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

7-    پايش ،  ارزشيابي ، معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در حوزه علوم پزشكي در سطح ملي و بين المللي.

8-    نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي .

9-      توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشگاه.

10- توانمند سازي ، حمايت و هدايت دفاتر توسعه دانشكده ها) (EDO و و احدهاي توسعه آموزش بيمارستانها در اجراي وظايف و برنامه هاي مربوطه.

11- توانمندسازي مديران آموزشي دانشگاه اعم از معاونين آموزشي دانشگاه ،دانشكده ، بيمارستان ها و گروههاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت آموزشي.

12- برنامه ريزي درسي در چارچوب اختيارات داده شده به دانشگاههاي علوم پزشكي

13-  طراحي ، مشاوره و مشاركت در اجراي ارزشيابي برنامه درسي ، استاد و دانشجو.

14-   طراحي، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي مراكز آموزشي دانشگاه.

15-    ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها. 

16-  تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشگاه و حمايت از اجراي پروژه هاي تصويب شده.

17-   ايجاد و فعال كردن كميته هاي مشورتي دانشجويي، استعدادهاي درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گيري از نظرات و پيشنهادات دانشجويان در راستاي ارتقاء كيفي آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.

تبصره 1 : وظايف مندرج در ماده 2 در دانشگاه هايي كه داراي EDO فعال هستند ، با مشاركت آنان انجام خواهد شد.

تبصره 2 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها در زير مجموعه معاونت هاي آموزشي دانشگاهها در راستاي سياست هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي نمايند.

تبصره 3 مديرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي توسط معاون آموزشي دانشگاه منصوب مي گردد.

ماده 3- وظايف و فعاليت هاي اصلي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها

1-     اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس سياست هاي ابلاغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2-      ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي آموزشي دانشكده.

3-    عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده .

4-    همكاري با EDO ساير دانشكده هاي دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي آنان

5-    پايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحد توسعه آموزش بيمارستان ها .

6-    ارائه گزارش عملكرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشي دانشكده .

7-    پايش،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح دانشكده.

8-     توانمند سازي و حمايت از اعضاي هيات علمي براي اجراي برنامه هاي نوآورانه با حمايت EDC.

9-      نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشكده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.

10-  توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشكده با مشاركت EDC.

11- نظارت ، ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده مربوطه.

12- اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده و EDC با حمايت EDC.

13- ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده.

تبصره 1 : از نظر ساختاري دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها زير نظر معاونين آموزشي دانشكده ها فعاليت مي نمايند.

تبصره 2: وظايف دفاتر توسعه دانشكده ها تا زمان كسب توانمندي هاي لازم ، توسط مراكز مطالعات دانشگاهها و وظايف واحدهاي توسعه بيمارستان هاي آموزشي توسط دفاتر توسعه دانشكده هاي پزشكي انجام خواهد شد .

تبصره3 :مدير دفتر توســعه دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده و با هماهنگي مدير مركز مطالعات، توسط رئيس دانشكده منصوب مي گردد.

اين آئين نامه با 3 ماده و 6 تبصره پس از ابلاغ، لازم الاجرا و جايگزين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي خواهد بود.                    

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/03/21
تعداد بازدید:
290
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal