مدیریت مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
اولين جلسه مصاحبه ارزيابي صلاحيت و توانمندي حرفه اي برگزار گرديد
روز يكشنبه 13 مرداد98
با واگذاري مسئوليت ارزيابي صلاحيت و توانمندي حرفه ي اساتيد جديد الورود از طرف هيأت جذب  دانشگاه، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه پس از 5 جلسه كارشناسي براي تدوين فرم ارزيابي و تصميم گيري در خصوص مصاحبه ، اولين جلسه مصاحبه ارزيابي صلاحيت و توانمندي حرفه اي يكي از اساتيد رشته اتاق عمل فردوس، را روز يكشنبه 13 مرداد برگزار نمود.
 

 
 
 
منبع:
مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
تعداد بازدید:
464
تاریخ:
1398/05/15
Powered by DorsaPortal