طراحی سوالات آسکی

آزمون بالینی ساختارمند عینی OSCE)

 OSCE حروف اختصاری اول کلمات  Objective Structured Clinical Examintion است ، به عبارتی OSCE یک آزمون بالینی ساختارمند عینی است . در اصل بمنظور کاهش مشکلاتی که در آزمونهای سنتی بالینی وجود دارد (‌Case  های بزرگ و کوچک ) این نوع آزمون طراحی شد . در یک آزمون ایده آل نوسانات و دامنه تغییر در نمرات دانشجویان باید ناشی از تفاوت در عملکرد و تواناییهایی باشد که مورد ارزیابی قرار گرفته است . متاسفانه در اغلب آزمونهای بالینی این تغییرات ناشی از آن است که ممتحنین بطور انتخابی دانشجو را بر بالین بیماران با شکایتهای متفاوت بوده و از آنان در مورد موضوعات متفاوت و غیر یکسانی سوال می کنند ، بعبارت دیگر موضوع آزمون و سوالات برای همه دانشجویان یکسان نیست . چگونگی نمره دهی و ارزیابی اساتید نیز متفاوت است و هر کدام به طریقی به دانشجو نمره می دهند ( عقاب و کبوتر ) اگر شما را استادی مورد سوال و ارزیابی قرار دهد که خصوصیات عقاب را داشته باشد ، احتمالا مردود خواهید شد حال آنکه همکلاسی شما با استادی دیگر با ویژگیهای کبوتر امتحان می دهد و بنابر این مردود نخواهد شد . در OSCE به علل زیر رعایت انصاف در آزمون افزایش می یابد :

·         افزایش تعداد مهارتهایی که مورد ارزیابی قرار می گیرد

·         افزایش تعداد ممتحنین که با آنها امتحان می دهید

·         نمره دهی با معیارهای روشن و واضح

 

بیماران استاندارد شده، داوطلبین و مدلهای تشریحی

یکی از موارد اختلاف آزمون OSCE با آزمونهای بالینی سنتی به کمک Case های کوچک و طولانی ، استفاده از شبیه سازی است . بعبارت دیگر بجای ، آزمون بر بالین یک بیمار واقعی ، یک محیط آزمایشگاهی ایجاد می شود . مثلا از یک دانشجوی سال پایین خواسته می شود بدون مشخص کردن علائم غیر طبیعی شکم ، یک داوطلب سالم را به طریق صحیح معانیه کند . یعنی در این آزمون فقط معاینه یک شکم سالم را از دانشجو انتظار داریم ، بنابراین لزومی به معاینه یک بیمار واقعی نداریم زیرا در بیمار علائم غیر طبیعی وجود دارد که مقصود ما نیست . با استفاده از داوطلبین طیفی گسترده از مهارتهای تکنیکی و پایه بدون نیاز به بسیج بیماران و عدم ضرورت دارا بودن مهارتهای تشخیص موارد غیر طبیعی مورد ارزیابی قرار می گیرد . شبیه سازی می تواند مهارتهایی را بیازماید که در بیماران و داوطلبین نمیتوان آنها را ارزیابی کرد. معاینه بیضه ، واژن ، رکتوم را می توان در مدلهای تشریحی ( مانکن ) ارزیابی کرد . با استفاده از بیماران استاندارد شده ( داوطلبینی که برای نمایش شکایات یا بیماری خاص تعلیم می بینند تا نقش آن را ایفا نمایند ) می توان مهارتهای ارتباطی با بیمار و اخذ شرح حال را نیز ارزیابی کرد . در بسیاری از ایستگاههای موجود در کتاب از دانشجویان اخذ شرح حال یا توضیح مطلبی برای یک بیمار استاندارد شده ، خواسته می شود . همچنین از دانشجو خواسته می شود خبر ناگوار را به بیمار بدهد یا از عهده یک مهارت ارتباطی بین فردی پیچیده تر برآید. در این حال نقش بیماررا شخصی که تعلیم دیده است ایفا می کند . در تدارک برای برگزاری OSCE باید بخاطر داشت که تاکید عمده بر آزمون مهارتهای پایه ، درستی و تکنیکی در دانشجویان سال پایین باشد . ضمنا بخاطر داشته باشید تنها با آزمون به طریقه شبیه سازی نمی توان دانشجویان را از حیث تواناییهای لازم مورد ارزیابی قرار داد بلکه لازم است اینگونه تواناییها در مراحل بعدی و با آزمونهای بربالین بیماران واقعی با علائم نشانه های حقیقی ارزیابی شوند .

 

OSCE به چه شکل برگزار می شود ؟

معمولا دانشجو در تعداد معینی ایستگاه در یک مهلت زمانی یکسان چرخش انجام می دهد . به این ترتیب دانشجویان در ایستگاههای مشترک وارد شده و به سوالات یکسان در زمان مشابه پاسخ می دهند . تعداد ایستگاهها بین10 تا 20 متفاوت است که در هر یک از ایستگاها ، 5 دقیقه زمان برای پاسخگویی وجود دارد به این طریق 20-10 دانشجو در یک دوره آزمون ایستگاهی در زمانی بین 50 تا 100 دقیقه ارزیابی می شوند . شما می توانید از هر کدام از ایستگاهها شروع کرده سپس بطور چرخشی و با شنیدن صدای زنگ بتدریج تمام ایستگاهها را طی کنید .

 

چه چیزی ارزیابی می شود ؟

درخصوص OSCE دانشکده ها افکار متفاوتی داردند . بعضی به آن به چشم آزمون دانش و معلومات می نگرند ( فقط تفاوت اندکی با سوالات چند گزینه ای دارد ) بعضی دیگر آنرا آزمون مهارتها می دانند ، زیرا OSCE به روشی آنها را ارزیابی می کند که دیگر انواع آزمون ها از عهده آن بر نمی آیند . در این آزمون ما صرفا در موضع مهارتها عمل می کنیم ، چرا که به ما اجازه ارائه اطلاعاتی را می دهد که در سایر کتب سنتی وجود ندارد . در این بوکلت راهنمایی های لازمه را در خصوص دستیابی به اهداف و فرمهای گوناگون OSCE بدست خواهید آورد . حتی شما قادر خواهید بود که به اختلافات اساسی ما بین امتحانات گوناگون OSCE در دانشکده ها دست یابید .

 

به ترکیب مهارتهای مختلف زیر توجه کنید:

 • اخذ و ارائه یک شرح حال ، این کار به کمک یک داوطلب ( بیمار استاندارد شده ) و یا بیمار واقعی انجام می شود .
 • معاینه فیزیکی ، که مهارتهای شما را بربالین بیمار به نمایش می گذارد .( معمولا در امتحان دانشجویان سال بالاتر انجام می شود ) اینکار بر بالین یک داوطلب سالم یا مانکن ( عروسک ) صورت می گیرد .
 • مهارتهای تفسیر اطلاعات، که کاربرد دانش در زمینه یافته ها ،‌اطلاعات ، رادیوگرافی و نوار قلب است .
 • مهارتهای عملی و دستی ، اغلب با استفاده از مانگن انجام می شود .
 • مهارتهای ارتباطی ، شامل مهارتهای ارتباط بین فردی ( بجز اخذ شرح حال ) است . این قسمت احتمالا با استفاده از بیمار استاندارد شده انجام می گیرد .
 • ایستگاهها نگرشی ، یک آزمون شفاهی کوتاه که رویکرد شما به موقعیتهای ویژه را بررسی می کند ( مثل ارائه اطلاعات محرمانه ).

 

ممتحنین بدنبال چه هستند ؟

توانایی و صلاحیت به عبارت دیگر نمایش روان و ماهرانه یک مهارت توام با دانش و نگرش مرتبط  با آن می باشد .

نمرات به مواد زیرتعلق می گیرد :

 • رویکرد توام با طمانینه
 • ضرب آهنگ کار بنحوی که نشان دهد شما مشکل را از پیش راه بر داشته اید و مهارت را کسب کرده اید .
 • زبر دستی در اجرای مهارتهای عملی
 • دانش و شناخت کاربردی خوب ( دانش خالص و انتزاعی در بالین استفاده چندانی ندارد ) که شامل شناخت مشکل و کارکرد طبیعی و شناخت بیماری می شود .
 • پاسخ های جامع ، روشن و با حضور ذهن که نشانه تفکر و ذهنیت قبل شما در مورد مطلب است
 • آگاهی از سطح علمی ، حتی زمانیکه اوضاع و شرایط آزمون دشوار است . مثلا پذیرفتن اینکه ممکن است نکته یا سوالی را ندانید
 • ارتباط مناسب با بیمار و ممتحن، که به 2 دلیل از اهمیت برخودار است :

- ارتباط یک مهارت بالینی محوری است .

- ارتباط واسطه ای است که از طریق آن نگرش شما ارزیابی می شود .

 

به OSCE چگونه نمره می دهند ؟

یک فهرست وارسی ( چک لیست ) نمونه برای ایستگاه OSCE تدوین نمایید. نمرات به جنبه های ارتباطی و معاینه فیزیکی تعلق میگیرد . ضمن اینکه ممتحن به حذاقت کلی دانشجو نیز نمره می دهد . با مشاهده کل معلوم می شود که پاسخ شما به دستورالعمل ممتحن (لطفا کارکرد حرکتی در ساق پای این بیمار را معاینه کنید ) به اجزایی کوچکتر تقسیم می شود و نمره بر اساس مقیاس سه درجه ای تعلق می گیرد . نمره بهتر به کسانی تعلق می گیرد که مهارت را بطور نظام مند و کامل انجام داده و از رویکردهای تصادفی خود داری کرده اند . در تعدادی از ایستگاهها چگونگی حرکت از سطوح ایستگاهی و مهارتی ساده و پایه به پیچیده و تا سطح قلمرو شناختی است .اگر می خواهید در آزمون  OSCEنمرات خوبی بگیرید.

 • فقط به یادگیری مهارت پایه نپردازید بلکه حواشی کار راهم بیاموزید.
 • فقط دانش نظری و انتزاعی را یاد نگیرید بلکه کاربرد آن را هم بیاموزید.
 • تا آنجا که می توانید از فرصت ها برای تمرین مهارتها استفاده کنید و از استاد خود بازخورد دریافت کنید .

 

 

 

 

چارچوب نمونه برای نمره دهی

 

معاینه عصبی پاها ( حرکتی )

لطفا تکنیک معاینه داوطلب ( دانشجو ) را با استفاده از معیارهای زیر ارزیابی کنید :

1- آیا داوطلب ، نوع معاینه ای را که می خواست انجام دهد به طور واضح و روشن توضیح داد ؟                                                بلی       خیر

2- آیا داوطلب دستورات وراهنمایی لازم را برای انجام معاینات به بیمار ارائه داد ؟ ( مثل آزمون قدرت عضلانی)                            بلی      خیر

3- آیا داوطلب را درحال وارسی و مشاهده پای بیماردیدید .                                                                                                انجام نداد         ناکافی کافی

4- آیا داوطلب هر دو پا را با یکدیگر مقایسه کرد ؟                                                                                                            صفر      1 نمره     2 نمره

5- آیا داوطلب توانست رفلکس ( باز تاب ) عضله چهار سر ران را بگیرد ؟                                                                             

6- آیا داوطلب توانست رفلکس ( باز تاب ) قوزک را بگیرد ؟

7- آیا داوطلب توانست رفلکس ( باز تاب ) کف پایی را بگیرد ؟

8- آیا توان و قدرت انقباض ی عضلات را آزمایش کرد ؟

9- آیا Clonus  را آزمایش کرد ؟

10- آیا قدرت عضلات را در اطراف تمام مفاصل آزمایش کرد ؟

                                                                                                                                                               نمره :                          18

                                                                                                                                                               مهارت و حداقل کلی       4

                                                                                                                                                               جمع نمرات                   22

نظریه کلی :

 

اشتباهات رایج در OSCE

10 مورد از نکاتی که در شرح حال سر درد منجر به ناکامی در آزمون می شود را ذکر می کنیم .

 

نبایدها در OSCE

·         دیربه محل آزمون بیایید و بنظر ژولیده و مشوش باشید .

·         خود را معرفی نکنید ، اسم بیمار را هم نپرسید .

·         نسبت به بیمار بی ادب و بی تفاوت و خشن باشید .

·         تشخیص سرطان را با صدای بلند در مقابل بیمار تکرار کنید

·         بیمار را زیر رگبار سوالات بسته بگیرید و به او اجازه ندهید کلمه ای به زبان آورد .

·         بدون جلب رضایت بیمار وی را معاینه کنید و یا یک تکنیک تشخیصی را به عمل آورید .

·         بیمار را در وضعیت غلط و نامناسب قرارد داده و معاینه کنید ویا بطوری کاملا نامناسب او را لخت کنید .

·         در مورد خطرات لوازم برنده و سرایت عفونت بی توجهی نشان دهید .

·     فقط به یک قسمت از اطلاعات توجه کنید و آنها را تفسیر کنید و به تلاش ممتحن برای هدایت خود اعتنا نکنید .به ممتحن چپ چپ نگاه کنید .

بدون شک موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که بعضی از خوانندگان این کتاب از آن آگاهند . بخاطر داشته باشید که در OSCE ممتحنین طرفدار شما هستند و حتی اگر ذره ای از مهارتهای لازم در شما وجود داشته باشد سعی در کشف آن دارند.

 

آرایش ایستگاهها

در هر ایستگاه علامت ستاره قرار می دهیم تا که میزان پیچیدگی آنرا نمایش دهد .

-         یک ستاره (* ) نشان می دهد که ایستگاه مذکور یک مهارت در سطح پایه است .

-         دو ستاره (**) نشان می دهد که ایستگاه مذکور یک مهارت در سطح میانی است .

-         سه ستاره (***) نشان می دهد که ایستگاه مذکور یک مهارت در سطح پیشرفته است .

این سطوح بطور اجمالی با مقطع و سال تحصیلی دانشجو هماهنگی دارد و هر چه بالاتر باشد یعنی برای دانشجوی سال بالا طراحی شده است . ایستگاههای با ستاره بیشتر معمولا با یک پاتولوژی غیر طبیعی و بیمار واقعی سرو کار دارد. ضمن اینکه یک ایستگاه مهارت پایه معاینه بالینی می تواند توسعه یافته ، بدبنال یک علامت غیر طبیعی در معاینه باشد ، که از تعداد ستاره موجود در ایستگاه به این نکته پی می بریم . به رغم اینکه نوع معاینه ای را که در ذهن داشتیم بوسیله علامت نشان داده ایم اما شما باید بیشتر به محتوای آن توجه کنید.

دانشجویانی که در OSCE مردود می شوند. چندان هم بی دست و پا نیستند. علت ناکامی آنان عبارتند از :

·         دست کم گرفتن اهمیت یادگیری مهارتها و تاکید بر شناخت تئوریک ( نظری )

·         ناکامی در تلفیق دانش و مهارت

   بنابر این برای موفقیت در OSCE ،می بایست مهارتها و شناخت راتوام بکار بگیرید و از ابتدای ورود به بخش و کارآموزی ، با مرور تدریجی به کاربردهای عملی آن در بخش فکر کنید . از OSCE بعنوان محرک و نقطه حرکت بسمت توانایی و صلاحیت بالینی استفاده کنید .

 

 

 

 

 

 

چارچوبی برای مهارتهای پایه

نوع مهارت

عنوان

 

 

شرح حال

 • برقراری ارتباط با بیمار بمنظور اخذ شرح حال                      - تنظیم یک شرح حال در یک آزمون OSCE
 • کاربرد دانش و شناخت در اخذ شرح حال                             - ارائه شرح حال به ممتحن
 • درخواست ارائه جزئیات بیشتر از سوی بیمار                       - واکنش نسبت به پرحرفی بیمار
 • اخذ شرح حال از بیمار الکلی

 

 

 

 

معاینه

 • اندازه گیری فشار خون                                  -    معاینه قلب                          - معاینه عروق محیطی
 • معاینه دستگاه تنفس                                     -   ثبت و تفسیر علائم تنفسی        - معاینه شکم
 • معاینه رکتوم                                               -  معاینه اندام تناسلی مرد             - معاینه عملکرد مراکز عالی شناخت
 • معاینه بینایی                                              - معاینه شنوایی                         - معاینه اعصاب  مغزی تحتانی
 • معاینه حسی بازوها                                      - معاینه حسی پاها                    - بیماران حقیقی
 • معاینه حرکتی بازوها                                   - معاینه حرکتی پاها                   - هماهنگی
 • معاینه غدد لنفاوی                                     - غدد تیروئید                            - معاینه کمر
 • معاینه شانه                                               - معاینه مفاصل دست                  - معاینه لگن
 • معاینه زانو                                                -   معاینه پوست

تفسیر اطلاعات

تفسیراوره و الکترولیت ها                                           - تفسیر رادیو گرافی سینه             - تفسیر آزمونهای ادراری

تفسیرنتایج آزمون مایع نخاع                                       - تفسیر شمارش کامل خون           - ارزیابی خود آزاری عمدی 

 

مهارتهای عملی

 • ثبت نوار قلب                                              - خواندن نوار قلب                      - ترزیق داخل وریدی دارو
 • تخلیه تشخیصی مایع جنب                               - تفسیر مایع جنب                       - تکمیل یک نسخه
 • لوله گذاری در معده از راه بینی                        -   عبور کاتتر از پیشابراه             - لوله گذاری در ورید
 • انتخاب مایع داخل وریدی                               - انتقال خون                             -   اندازه گیری قند خون از راه خون سرانگشت                                                 تخلیه مایع زانو                                           -   تفسیر مایع تخلیه شده                - ترزیق     
 • بخیه پوست                                                -   نمونه گیری از خون شریانی        - تکمیل جواز فوت

انتخاب بیماربرای بستری در CCU

ارتباطات

 • توافق بر سر درمان                                     - بحث در مورد احیای بیمار          - توضیح و آموزش یک مهارت به بیمار
 • مذاکره با مراقبت کنندگان                              - ارتبا ط میان 2 فرهنگ                - واکنش در موقعیتهای احساسی          
 • واکنش نسبت به یک رفتار توام با مقاومت         - ارائه اخبار ناگوار                      - کسب اجازه نامه رسمی
 • چگونه یک توجیه کارآمد ارائه دهیم                - واکنش به خشم                          - ارتباط از طریق یک مفسر

بحث در موردآماده سازی برای آزمون HIV

نگرش

 •  سرو کارداشتن با حوادث جنایی                    - صرع قانون                             - احترام به خود جوشی
 • سلامت همکاران                                        -   صلاحیت و توانایی

-      اداره بیماران مشرف به موت                        - تدوین اطلاعات در مورد خطرات بیماری برای دیگران

 

چگونه باید برای آزمون OSCE آماده شویم ؟

در سراسر کارآموزی باید بفکر کسب مهارت باشید .

·     فهرستی از مهارتهایی که نیازمند کسب آنها هستید ، تهیه کنید و فکر کنید که کدامیک از آنها به امتحان OSCE که در پیش روی دارید ، مرتبط هستند .

·     در باره آنها مطالعه کنید مثلا قبل از رفتن به کلینیک غدد، در مورد آناتومی تیروئید مطالعه کنید تا بتوانید آنرا معاینه کنید . پاتولوژی آنرا بخوانید تا علت بزرگی گره دار شدن و بیماریهای آنرا بهتر بفهمید. به این ترتیب درک بهتری از موارد فوق خواهید داشت .

·     هر مهارت را به اجزاء کوچک تقسیم کنید ، برای آن یک نظم و ترتیب منطقی و قابل اجرا بنویسید ، آنرا نزد خود مرور کرده و بخوانید و در عین حال تمرین نیز بکنید تا زمانی که کاملا آنرا بخاطر بسپارید .

·     قبل از اینکه مهارتی را روی بیمار تمرین کنید ، ابتدا چندین بار به کمک شبیه ساز و بیمار استاندارد شده آنرا تمرین کنید . مرکز مهارتها  ( Skill lab ) یک منبع ارزشمند برای این منظور محسوب می شوند ولی به تنهایی کافی نمی باشند . معاینه همکلاسها نیز یک راه یادگیری است . آیا تا بحال توجه کرده اید که می توانید امواج A و V نبض ورید ژوگولر را در گردن همکلاس خود در حالیکه روی تخت دراز کشیده ، مشاهده کنید؟

·     مهارت خود را روی بیماران تکمیل و دشواری کار را تجزیه و تحلیل کنید . از یک پزشک بخواهید به شما در این زمینه کمک کرده ، مثلا به جای اینکه بگویید ( من بطور کامل نمی توانم معاینات عصبی را انجام دهم) ، لطفا بگویید ( من در گرفتن رفلکس قوزک کمی اشکال دارم  و مطمن نیستم که آنرا بدرستی امتحان کرده ام ) به این ترتیب با گفتن جزئیات دقیق از مهارتی که نمی توانید آنرا انجام دهید در وقت صرفه جویی کنید.

·         سعی کنید سوالات احتمالی در ایستگاههای بعدی را حدس بزید

تاریخ به روز رسانی:
1395/11/19
تعداد بازدید:
5452
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal